Koperasi Sepakat Maju Sejahtera (KL) Berhad

Tentang Kami

Profil Syarikat

Profil Syarikat

KOSMAS adalah firma ekuiti swasta yang memberi tumpuan kepada bekerjasama dengan usahawan yang berminat untuk mengembangkan perniagaan bertaraf dunia di Selatan dan Asia Tenggara.

Kami komited untuk memanfaatkan pengalaman serantau kami, pengetahuan pasaran kami yang mendalam dan kepakaran operasi kami untuk mewujudkan nilai unggul bagi rakan kongsi kami dan mempercepatkan pertumbuhan perniagaan mereka.

Misi, Visi dan Objektif

Misi

• Kami berazam untuk meningkatkan mutu dan kualiti produk, perkhidmatan, dan perniagaan untuk kepentingan ekonomi anggota, pekerja dan pemegang berkepentingan selaras dengan matlamat dan nilai-nilai koperasi serta memupuk budaya inovatif dalam penggunaan teknologi baru di kalangan masyarakat serantau.

Visi
•  Menjadi koperasi berprestij berteraskan kecemerlangan dalam bidang pembangunan perniagaan dan pusat pembangunan sumber manusia di serantau.

Objektif
•  Menjana pulangan yang munasabah kepada ahli kami.
•  Bertekad untuk berinovasi dalam penggunaan teknologi baru untuk mencapai kelebihan daya saing.

Nilai Teras

MEMBAHARUI

Kami sentiasa mencabar diri kami untuk menghasilkan penyelesaian yang akan mengubah perniagaan dalam meningkatkan prestasi kepada tahap yang lebih baik.

KUALITI

Kami menyediakan proses yang kukuh untuk memastikan kami tidak memberikan apa-apa selain yang terbaik.

MENGHORMATI

Kami mengekalkan tahap profesionalisme yang tinggi & memeluk kepelbagaian sebagai cara untuk berkongsi amalan & kepakaran yang terbaik.

KEBERTANGGUNG-JAWABAN

Kami mengambil pemilikan penuh dalam menyediakan pelanggan sokongan strategik untuk memenuhi keperluan perniagaan mereka.

Berita Terkini

Close Menu
Welcome to KOSMAS
ms_MYBahasa Melayu
en_USEnglish ms_MYBahasa Melayu
×