Welcome to KOSMAS
Koperasi Sepakat Maju Sejahtera (KL) Berhad
Menu

PELABURAN

Saham

Saham

Saham adalah sejenis pelaburan untuk menjana pemegang unit pulangan jangka panjang yang konsisten sebagai tambahan kepada keperluan modal pada tahap toleransi risiko minimum. Pelaburan sasaran kami adalah pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan menjangkakan manfaat pertumbuhan jangka panjang dana daripada pelaburan semula pengagihan pendapatan dan membaca penerimaan pendapatan atas pelaburan mereka. Para pelabur akan melabur kepada Pengurus KOSMAS iaitu Najah Success Sdn Bhd sebuah syarikat subsidiari milik penuh Koperasi Serbaguna Maju (Selangor) Berhad (KOSMAS).

KOSMAS telah ditubuhkan pada 26 Ogos 2008 untuk mengurus dana yang dilancarkan oleh KOSMAS. Najah Success Sdn Bhd bertindak sebagai Pemegang Amanah kepada KOSMAS. Pengurus pelaburan KOSMAS menggunakan strategi pelaburan yang sesuai yang selaras dengan objektif pelaburan dan profil risiko KOSMAS. Portfolio pelaburan KOSMAS sentiasa dikaji semula dan disusun semula mengikut keadaan pasaran semasa untuk memastikan bahawa dana itu dapat secara konsisten memenuhi objektifnya. Prestasi KOSMAS bergantung kepada prestasi pelaburan asasnya iaitu ekuiti, instrumen pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang. Nilai pelaburan KOSMAS boleh meningkat serta turun bergantung kepada keadaan pasaran dan ekonomi semasa.

Objektif

Pelaburan sasaran kami adalah pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan menjangkakan manfaat pertumbuhan jangka panjang dana daripada pelaburan semula pengagihan pendapatan dan membaca penerimaan pendapatan atas pelaburan mereka. Ini akan menjamin peningkatan pendapatan di semua bahagian program kami.

Kelayakan Pelaburan

Layer 2
OBJEKTIF PELABURAN
2
PELABUR SASARAN
Layer 0
KELAYAKAN

Objektif pelaburan

a

Pendidikan Aplikasi

7-9 %
b

Pelancongan

3.2 – 3.8 %
c

Satu Bisnis Satu Aplikasi

4.5 – 5.5 %
d

Pembiayaan Mikro

1 – 1.5 %
e

CSR (Tanggungjawab sosial perusahaan)

4.5 – 5.5 %
f

Program Pertanian

2.2 – 2.3 %
saham3

KOSMAS Menawarkan

saham1

Maklumat Tabung

NAMA TABUNG

KOSMAS SAHAM

JENIS

PENDAPATAN

KATEGORY

ASET CAMPURAN

TARIKH PENLANCARAN

10TH NOVEMBER 2018

OBJEKTIF PELABURAN

Untuk menjana pulangan jangka panjang yang kompetetif dan konsisten kepada pemegang-pemegang unit di samping pengekalan modal pada tahap toleransi risiko yang minimum.

PELABURAN SASARAN

Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta menjangkakan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang, tabung hasil, pelaburan semula, pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.

KELAYAKAN

•Akaun Dewesa (18 tahun ke atas)
•Akaun Remaja (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak – kanak yang berumur 18 tahun ke bawah serta mempunya sijil kelahiran yang sah).

PENGURUS PELABURAN

NAJAH SUCCESS SDN BHD

TAHUN KEWANGAN BERAKHIR

31 DISEMBER

Informasi Transaksi Bisnis

HARGA SEUNIT

RM 0.50

BENTUK PELABURAN

  • TUNAI/TUNAI SETARA
  • SIJIL

PERLABURAN PERMULAAN MINIMA

1,000 Unit / RM 500.00

PERLABURAN TAMBAHAN MINIMA

  • TUNAI/TUNAI SETARA RM1
  • SIJIL: Gandaan 1,000 unit

Harga Selepas Saham

SAHAM

RM 500.00 SAHAM

RM 2,500.00 SAHAM

RM 5,000.00 SAHAM

DISTRIBUSI RM

SEUNIT 0.50/SAHAM

SEUNIT 0.50/SAHAM

SEUNIT 0.50/ SAHAM

BONUS BERBAGI

-

BERNILAI RM 750 SAHAM

BERNILAI RM 2,500 SAHAM

FAEDAH SETAHUN (9%)

RM 45.00

RM 225.00

RM 450.00

FAEDAH TIDAK DIKONFIRMASI (6%)

RM 30.00

RM 150.00

RM 300.00

NILAI KESULURUHAN

RM 575.00

RM 3,625.00

RM 8,250.00

* Faedah tidak dikonfirmasi 6%, adalah mengikut prestasi syarikat.

Berita Terkini

Close Menu
×