• admin@kosmasmalaysia.com
 • ( 03 ) 8685 5108
 • admin@kosmasmalaysia.com
 • ( 03 ) 8685 5108

Keahlian

Keahlian

Manfaat Keahlian

KOSMAS diasaskan berpandukan prinsip yang mengutamakan kebajikan ahli-ahli dari segi perkembangan sosial ekonomi dengan memberi bantuan kewangan, khidmat nasihat, peluang niaga serta pembiayaan dalam usaha meningkatkan lagi daya usaha dan produktiviti ahli-ahli demi membentuk masyarakat Malaysia yang makmur dan sejahtera.

Ahli hendaklah menghantar borang permohonan untuk menjadi ahli Kop KOSMAS dan memastikan borang diisi dengan lengkap dan sempurna beserta dengan salinan penyata gaji bulan terakhir sebelum permohonan dan salinan kad pengenalan.

Faedah Menjadi Ahli KOSMAS

Keahlian RM250.00 akan mendapatkan produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh KOSMAS seperti:-

 • XINGFUHULI atau Azura Serum.
 • Wind Screen Cleaner.
 • M6- Rantai Volcano.
 • Member Card.
3-03

XingFuHuli

0-01

Wind Screen Cleaner

3-03

M6 - Rantai Volcano

KOSMAS - MC-01

Member Card

Syarat Keahlian

 • Warganegara Malaysia tanpa mengira kaum atau bangsa.
 • Telah mencapai umur lapan belas tahun.
 • Berfikiran waras
 • Tidak pernah terbabit dengan kesalahan yang didaftarkan di bawah “Registration of Criminals and Undisireable Persons Act, 1969″.

 Bayaran Pendaftaran

 

 • Tiap- tiap permohonan menjadi ahli hendaklah disertakan dengan bayaran pendaftraran sebanyak RM250.00 sahaja. Bayaran Pendaftaran akan dikembalikan kepada pemohon jika permohonannya ditolak oleh Anggota Lembaga Koperasi.
 • Permohonan menjadi ahli akan dipertimbangkan oleh Anggota Lembaga Koperasi dalam mesyuaratnya yang boleh menerima atau menolak sesuatu permohonan itu tanpa menyatakan sebab-sebabnya.

Lokasi

Alamat : Unit D-02-01 & D-02-02 , Level 2,
The Place, Jalan Teknorat 1/1, 63000
Cyberjaya, Selangor.
E – mel : admin@kosmasmalaysia.com
No. Tel : ( 03 ) 8685 5112
No. Tel : ( 03 ) 8685 5108

Hubungi Kami

Koperasi Sepakat Maju Sejahtera (KL) Berhad

Welcome to KOSMAS
ms_MYBahasa Melayu
en_USEnglish ms_MYBahasa Melayu
×